Abstrakty


Organizatorzy i Komitet Naukowy zapraszają naukowców i badaczy do zgłaszania abstraktów w ramach XI Kongresu Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji


 Ostateczny termin nadsyłania abstraktów to 15 kwiecień 2022

 • Komitet Naukowy REHA22 będzie odpowiedzialny za wybór prezentacji i plakatów spośród nadesłanych abstraktów

 • Abstrakty otrzymane po terminie nie będą przyjmowane ani do prezentacji

 • Abstrakt należy przesłać w formie elektronicznej - poniżej zamieszczamy instrukcję. Abstrakty przesłane jako załącznik do e-maila nie będą akceptowane​

 

Jak zgłosić abstrakt? 

 • Aby zgłosić abstrakt należy zarejestrować się na Kongres. Tylko zarejestrowani uczestnicy mogą zgłosić abstrakt. 
 • Rejestracji na Kongres można dokonać wyłącznie poprzez formularz rejestracyjny online.
 • Po zarejestrowaniu się na Kongres i wybraniu formy płatności za uczestnictwo, będą Państwo mieli możliwość przesłania abstraktu klikając w zakładkę "Moje zamówienia" i zakładkę osobistą.​​


Krok 1 - należy potwierdzić dane osobowe i dane do faktury. Należy również zaakceptować "Warunki zgłaszania abstraktów".

Krok 2 - należy wybrać preferowaną sesję dla swojego abstraktu. 

Krok 3 - w tym kroku należy wpisać treść abstraktu oraz dodać współautorów:


 • ​Tytuł abstraktu nie powinien przekraczać 25 słów
 • Abstrakt powinien być przesłany w języku polskim i nie zawierać tabel, referencji ani załączników. Powinien nadawać się do bezpośredniego umieszczenia w książce abstraktów lub na stronie internetowej sympozjum
 • Tekst abstraktu nie powinien przekraczać 2600 liter
 • Prosimy o NIE wpisywanie informacji o autorze w polu zgłaszania abstraktów

Krok 4 - tutaj należy wybrać preferowaną formę wystąpienia, ale ostateczną decyzję podejmie recenzent. Instrukcje dotyczące rodzajów prezentacji pojawią się z czasem. Plakaty będą prezentowane w formacie portretowym - wymiary plakatu nie powinny przekraczać 90 cm szerokości x 140 cm wysokości.

Krok 5 - Słowa kluczowe: Procedura zgłaszania abstraktów poprosi o podanie do pięciu słów kluczowych, które będą opisywać abstrakt. W tym miejscu należy również potwierdzić wszystkie wprowadzone wcześniej informacje. Uwaga: po kliknięciu "zapisz zgłoszenie" nie będzie można już dokonywać żadnych zmian w jego treści (dotyczy to również dodawania współautorów).


 • Wnioski autorów powinny być jasno sformułowane
 • Należy unikać inicjałów i skrótów, które nie są w powszechnym użyciu, chyba że są one niezbędne
 • Wszystkie abstrakty muszą być napisane w języku polskim. Należy pamiętać o dokładnym sprawdzeniu pisowni i gramatyki. Przesłany drogą elektroniczną tekst abstraktu zostanie powielony w takiej formie, w jakiej został nadesłany
 • Przesłanie abstraktu nie jest równoznaczne z rejestracją na Kongres. Przesłanie abstraktu oznacza zobowiązanie autora do uczestnictwa w spotkaniu