Biuro organizacyjne

Targi w Krakowie Sp. z o.o.
ul. Galicyjska 9

31-586 Kraków


GPS:  50°03'36.1"N 20°00'26.2"E
Google Maps:  50.060039, 20.007283


tel. +48 12 644 59 32, 644 81 65
fax 12 644 61 41
e-mail: biuro@targi.krakow.pl


+48 12 651 90 71; +48 12 651 90 43

email: rehasymposium@targi.krakow.pl
Project Manager


Gabriela Kameczura

tel:. +48 12 651 95 42

tel. kom.: +48 509 496 638

e-mail: kameczura@targi.krakow.plAsystent Project Managera


Gabriela Walczyk

tel.: +48 12 651 90 54
tel. kom.: +48 510 134 218

e-mail: walczyk@targi.krakow.pl